Доступні курси

— курс призначений для студентів ОС «Магістр», спеціальностей - «Ветеринарна медицина» та «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» і фахівців ветеринарної медицини. У ньому розглядається сучасний інструментарій обробки даних засобами обчислювальної техніки та формуються навички практичного застосування комп'ютерних технологій для вирішення інформаційних потреб галузі.


Встановити мобільний додаток:  

Африканська чума свиней — розширений аналог онлайн курсу по АЧС Міжнародного епізоотичного бюро (ЄС ASForce проект) орієнтований на лікарів ветеринарної медицини України.

220px-Pcr_machine— курс про основи ВСЕ продукції тваринництва на ринках, особливості відбору зразків біологічного та патологічного матеріалу для діагностичних досліджень інфекційних хвороб тварин та африканської чуми свиней зокрема, створений в рамках проекту ФАО/ЄБРР Африканська чума свиней: Підвищення інформованості про ризики та зменшення ризиків в Україні: ІІ етап

Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби (ЗВД ВРХ) — курс «Стоп ЗВД ВРХ!»орієнтований на фахівців ветеринарної медицини, з метою запобігання загрози виникнення хвороби в Україні.

— курс про основи контрольно-наглядової діяльності за інфекційними хворобами тварин, як однієї із функцій державного управління у сфері ветеринарної медицини, що базується на основі міжгалузевого підходу до завдання «Єдиного Здоров’я», особливості проведення контрольно-наглядових процедур епідемічного та епізоотичного розслідування.

— розглядаються особливості планування ветеринарних заходів в Україні та світі, функціонал єдиної інформаційної системи по проведенню протиепізоотичних заходів в Україні, кращий досвід з основ реагування та план заходів за надзвичайної ветеринарної події.

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ— курс орієнтований на фахівців ветеринарної медицини, які провадять чи планують провадження господарської діяльності з ветеринарної практики і виробництва ветеринарних препаратів містить матеріали передового досвіду та інформацію, щодо підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини в Україні

— розглядаються основи епізоотичного процесу, об'єктивні закономірності виникнення, поширення та згасання хвороб серед домашніх і диких тварин, основи діагностики, застосування специфічних біологічних препаратів, засобів дезінфекції, дезінсекції, дератизації, правила їх проведення, відбір зразків для діагностики, особливості знешкодження трупів тварин, знезараження гною і ґрунту при інфекційних хворобах.

— курс призначений для ознайомлення з основами державного регулювання в галузі бджільництва України, щодо контролю хвороб бджіл і виявлення занесення екзотичних хвороб та зниження ризиків у міжнародній торгівлі бджолами, продукцією бджільництва і вживаним бджільницьким інвентарем.

Навчальна дисципліна “Превентивні ветеринарні технології заразних хвороб собак і котів”

— розглядаються інфекційні та незаразні хвороби прісноводних риб. Методи контролю функціонального стану риб в нормі та шляхи корекції патологій спричинених збудниками, забрудненням водойм токсичними речовинами та впливом несприятливих чинників навколишнього середовища, способи їх діагностики терапії та профілактики.

Курс орієнтований на рибоводів, іхтіологів, лікарів ветеринарної медицини, менеджерів рибогосподарств, біологів та студентів.

— курс призначений для уповноважених лікарів ветеринарної медицини, що здійснюють свою діяльність на підприємствах експортерах.


Новини сайту